Lösenordet måste innehålla minst 8 tecken och måste innehålla en versal och en siffra.