GDPR, Integritet och cookies

Personuppgifter är all information som är relaterad till en levande individ som kan identifieras utifrån dessa uppgifter. Identifiering kan ske genom informationen ensam eller i kombination med annan information som den personuppgiftsansvarige har eller sannolikt kommer att få tillgång till.

Behandlingen av personuppgifter regleras av den allmänna dataskyddsförordningen (“GDPR”). Det styrande organet är Information Commissioner’s Office (“ICO”).

Fishguide är fast besluten att skydda och respektera din integritet och kommer aldrig att sälja, hyra ut eller byta e-postlistor eller andra personuppgifter med andra företag och verksamheter i marknadsföringssyfte.

I denna policy anges den grund på vilken alla personuppgifter som vi samlar in från dig, eller som du tillhandahåller oss, kommer att behandlas av oss och lagras. Läs följande noggrant för att förstå vår syn och praxis när det gäller dina personuppgifter och hur vi kommer att ta hand om dem. Vi sparar vissa grundläggande uppgifter när du besöker vår webbplats för att göra en bokning. Vi inser vikten av att hålla dessa uppgifter säkra och att låta dig veta vad vi kommer att göra med dem.

Uppgifter som vi samlar in från dig

Telefon- och webbplatsförfrågningar. Vi har ett antal bokningsformulär online på vår webbplats www.fishguide.com. Dessa formulär innehåller fält för kontaktinformation, t.ex. namn, e-postadress, telefonnummer, samt information som rör deras förfrågan, t.ex. önskade datum för fiskeupplevelser, typ av upplevelse, antal fiskare, varaktighet, andra tjänster som krävs etc. Denna information är nödvändig för att vi ska kunna slutföra din bokning. Användare som bokar en fiskeguide hos oss läggs till i vår mailinglista om de så önskar.

Webbplats- och annan digital analys. Vi använder webbplatsens loggfiler, cookies, digital analys (Google) för att samla in information om hur människor använder vår säkra webbplats (www.fishguide.com).

Webbplatsen Fishguide.com lagrar begränsad information om våra besökare. Vi använder dock vissa externa tjänster som kan lagra uppgifter om dig. Nedan listar vi vad vi lagrar och vilka externa tjänster vi använder.

 • Vi har olika förfrågningsformulär där du kan skicka meddelanden eller förfrågningar till oss. De uppgifter du fyller i skickas till oss via e-post men lagras inte på webbplatsen. Vi behåller de e-postmeddelanden som skickas till oss på detta sätt och kan använda dina kontaktuppgifter för att svara dig på din förfrågan.
 • Vi har en enkel blogg som kan ge dig möjlighet att publicera offentliga kommentarer. Om du fyller i rutorna för namn och e-postadress kommer dina uppgifter att lagras på dessa webbplatser och visas offentligt.
 • Fishguide.com samlar in information om besökare genom Google Analytics. Denna information är anonymiserad och kan inte identifiera dig personligen. Du kan läsa Googles integritetspolicy här.
 • Webbplatsen använder Stripe som betalningsgateway om du köper något från oss eller gör en betalning. Stripe kan samla in dina uppgifter i detta fall, men ingenting lagras på denna webbplats. Du kan läsa Stripes integritetspolicy här.

Webbplatsens loggfiler samlar in din IP-adress, när du besökte webbplatsen och vilka sidor du besökte, hur länge du var på webbplatsen, hur du kom dit och vad du klickade på.

Cookies är små textfiler som levereras till din dator av webbplatser som du besöker. Fishguides användning av cookies är avgörande för både den nuvarande besökarupplevelsen och hur vi formar och utvecklar våra webbaserade tjänster i framtiden.

Betalningar och bankuppgifter

Fishguide lagrar dina bankuppgifter för de registrerade guiderna för att kunna göra betalningar av den bokade guiden av besökaren. Fishguide lagrar inte bankuppgifterna för besökare som gör en bokning och betalningarna görs via en gateway av Stripe med ett kreditkort vars sekretesspolicy kan ses här.

Hur vi använder dina personuppgifter

Vi uppfyller våra skyldigheter enligt “GDPR” genom att hålla personuppgifter uppdaterade, genom att lagra och förstöra dem på ett säkert sätt, genom att inte samla in eller lagra orimliga mängder uppgifter, genom att skydda personuppgifter från förlust, missbruk, obehörig åtkomst och utlämnande och genom att säkerställa att lämpliga proceduråtgärder finns på plats för att skydda personuppgifter.

Vi använder dina personuppgifter för följande ändamål:

 • För att göra förbättringar av våra produkter och tjänster
 • För att vi ska kunna tillhandahålla en tjänst eller fullgöra en bokning, beställning, tjänst eller ett avtal
 • För att informera dig om nyheter, evenemang, aktiviteter, erbjudanden och tillgängliga tjänster
 • För att upprätthålla våra egna rapporter, konton och register

Information som vi delar med andra källor

Vi kan komma att vidarebefordra dina personuppgifter till våra tredjepartsleverantörer, t.ex. hotell, fiskeguider och andra associerade organisationer, i syfte att utföra uppgifter och tillhandahålla tjänster till dig som vi har kommit överens om att tillhandahålla.

När vi använder tredjepartsleverantörer lämnar vi endast ut de personuppgifter som är nödvändiga för att leverera tjänsten och vi kräver att de håller dina uppgifter säkra och i enlighet med kraven i “GDPR”, och inte använder dem för sina egna direktmarknadsföringssyften.

Vi kan överföra dina personuppgifter till en tredje part enligt vad som annars är tillåtet enligt “GDPR”, till exempel till våra juridiska rådgivare eller för att uppfylla ett rättsligt krav eller en skyldighet som åligger oss enligt lag.

Dina rättigheter och dina personuppgifter

Om det inte finns något undantag enligt “GDPR” har du följande rättigheter med avseende på dina personuppgifter:

 • Rätt att begära en kopia av dina personuppgifter som vi har om dig
 • Rätten att begära att dina personuppgifter raderas om det inte längre är nödvändigt för oss att behålla sådana uppgifter
 • Rätt att begära att vi rättar personuppgifter om de visar sig vara felaktiga eller inaktuella.
 • Rätten att invända mot behandlingen av personuppgifter
 • Rätten att när som helst återkalla ditt samtycke till behandlingen
 • Rätt att begära att den personuppgiftsansvarige tillhandahåller den registrerade dennes personuppgifter och, om möjligt, överför dessa uppgifter direkt till en annan personuppgiftsansvarig (s.k. rätt till dataportabilitet).
 • Rätten, om det finns en tvist i samband med riktigheten eller behandlingen av dina personuppgifter, att begära en begränsning av ytterligare behandling
 • Rätten att lämna in ett klagomål till Information Commissioner’s Office.

Oro och klagomål

Om du är missnöjd med hur vi använder dina personuppgifter vill vi att du i första hand tar upp detta med oss genom att skicka ett e-postmeddelande till info@fishguide.com.

Om detta inte löser ditt klagomål på ett tillfredsställande sätt har du också rätt att lämna in ett klagomål till Information Commissioner’s Office på 03031 231113 eller via Information Commissioner’s webbplats på ico.org.uk, eller till Information Commissioner’s Office, Wycliffe House, Water Lane, Wilmslow, Cheshire, SK9 5AF, England

Kakor

En cookie är en bit data som lagras på användarens hårddisk och som innehåller uppgifter om besökaren. Användningen av en cookie är inte på något sätt kopplad till någon personligt identifierbar information på Fishguide.com. När besökaren stänger sin webbläsare försvinner cookien helt enkelt. Genom att sätta en cookie på vår webbplats behöver besökaren till exempel inte logga in med ett lösenord mer än en gång, vilket sparar tid när han eller hon är på webbplatsen. Om en användare avvisar cookien kan de fortfarande surfa på och använda Fishguide.com. Cookies kan också göra det möjligt för oss att spåra och rikta in oss på våra användares intressen för att förbättra upplevelsen av vår webbplats.

Länkar

Vår webbplats innehåller länkar till andra webbplatser.

Delning

Vi använder ett externt kreditkortsföretag för att fakturera användarna för onlineköp. Dessa företag behåller, delar, lagrar eller använder inte personligt identifierbara uppgifter för några sekundära ändamål.

Uppdateringar via e-post

Om en användare vill få e-postuppdateringar från oss ber vi om kontaktuppgifter som namn och e-postadress. Om användaren inte längre vill få uppdateringar från Fishguide.com kan de helt enkelt skicka ett e-postmeddelande till oss på info@fishguide.com och be att bli borttagna från vår lista.

Säkerhet

Fishguide.com vidtar alla försiktighetsåtgärder för att skydda våra användares information. När användare lämnar känslig information via webbplatsen skyddas din information både online och offline.

När vårt beställningsformulär ber användarna att ange känslig information (t.ex. kreditkortsnummer och utgångsdatum) krypteras den informationen och skyddas med krypteringsprogramvara – SSL. När du är inne på en säker sida, t.ex. vårt beställningsformulär, blir låsikonen längst ned i webbläsare som Netscape Navigator och Microsoft Internet Explorer låst, till skillnad från om den är olåst eller öppen när du bara “surfar”.

Vi använder SSL-kryptering för att skydda känslig information online, men vi gör också allt som står i vår makt för att skydda användarinformation offline. All information om våra användare, inte bara den känsliga information som nämns ovan, är begränsad till nyckelpersoner. Endast Fishguide.com-administratörer som behöver informationen för att behandla onlineköp får tillgång till personligt identifierbar information.

Slutligen är de servrar som vi lagrar personligt identifierbar information på förvarade i en mycket säker miljö. Datacentret övervakas med avseende på alla aspekter av driftsäkerhet och miljöförhållanden. Den är utrustad med toppmoderna säkerhets- och miljöövervakningssystem.

Om du har några frågor om säkerheten på vår webbplats kan du skicka ett e-postmeddelande till info@fishguide.com.

Ändringar av policyn

Om vi beslutar att ändra vår integritetspolicy kommer vi att publicera dessa ändringar på vår hemsida så att våra användare alltid är medvetna om vilken information vi samlar in, hur vi använder den och under vilka omständigheter, om några, vi avslöjar den. Om vi vid något tillfälle beslutar att använda personligt identifierbar information på ett annat sätt än vad som angavs när den samlades in kommer vi att meddela användarna via e-post. Användarna kommer att kunna välja om vi vill använda deras information på detta annorlunda sätt.

Vi kommer att använda informationen i enlighet med den sekretesspolicy enligt vilken informationen samlades in.