Villkor och bestämmelser

ANVÄNDARVILLKOR

Senast uppdaterad den 18 augusti 2020

ÖVERENSKOMMELSE OM VILLKOR

Dessa användarvillkor utgör ett juridiskt bindande avtal som ingåtts mellan dig, antingen personligen eller på uppdrag av en enhet (“du”) och FG fishguide, som gör affärer som Fishguide.com (”

Fishguide.com
“, “
vi
“, “
oss
“, eller “
vår
“), angående din åtkomst till och användning av webbplatsen https://fishguide.com/ samt alla andra medieformer, mediekanaler, mobila webbplatser eller mobila applikationer som är relaterade, länkade eller på annat sätt anslutna till dessa (gemensamt “Webbplatsen”). Du samtycker till att du genom att besöka webbplatsen har läst, förstått och samtyckt till att vara bunden av alla dessa användarvillkor. OM DU INTE SAMTYCKER TILL ALLA DESSA ANVÄNDARVILLKOR ÄR DU UTTRYCKLIGEN FÖRBJUDEN ATT ANVÄNDA WEBBPLATSEN OCH DU MÅSTE OMEDELBART AVBRYTA ANVÄNDNINGEN.

Kompletterande villkor eller dokument som kan komma att publiceras på Webbplatsen från tid till annan införlivas härmed uttryckligen genom hänvisning. Vi förbehåller oss rätten att, efter eget gottfinnande, göra ändringar i dessa användarvillkor när som helst och av vilken anledning som helst. Vi kommer att meddela dig om eventuella ändringar genom att uppdatera datumet “Senast uppdaterad” i dessa användarvillkor, och du avstår från rätten att få ett specifikt meddelande om varje sådan ändring. Det är ditt ansvar att regelbundet granska dessa användarvillkor för att hålla dig informerad om uppdateringar. Du kommer att omfattas av, och kommer att anses ha blivit medveten om och ha accepterat, ändringarna i eventuella reviderade Användarvillkor genom din fortsatta användning av Webbplatsen efter det datum då sådana reviderade Användarvillkor publiceras.

Informationen på webbplatsen är inte avsedd att distribueras till eller användas av någon person eller enhet i någon jurisdiktion eller något land där sådan distribution eller användning skulle strida mot lag eller förordning eller där vi skulle omfattas av något registreringskrav i en sådan jurisdiktion eller ett sådant land. De personer som väljer att gå in på webbplatsen från andra platser gör det därför på eget initiativ och är ensamt ansvariga för att följa lokala lagar, om och i den utsträckning lokala lagar är tillämpliga.

Webbplatsen är avsedd för användare som är minst 18 år gamla. Personer under 18 år får inte använda eller registrera sig på Webbplatsen.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

Om inget annat anges är webbplatsen vår egendom och all källkod, databaser, funktionalitet, programvara, webbplatsdesign, ljud, video, text, fotografier och grafik på webbplatsen (tillsammans “innehållet”) och de varumärken, tjänstemärken och logotyper som ingår däri (“varumärkena”) ägs eller kontrolleras av oss eller är licensierade till oss och skyddas av upphovsrätts- och varumärkeslagar och olika andra immaterialrätter och orättvisa lagar i USA, internationella upphovsrättslagar och internationella lagar. Innehållet och Märkena tillhandahålls på Webbplatsen “I BEFINTLIGT SKICK” endast för din information och personliga användning. Med undantag för vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor får ingen del av webbplatsen och inget innehåll eller märken kopieras, reproduceras, sammanställas, publiceras på nytt, laddas upp, publiceras, visas offentligt, kodas, översättas, överföras, distribueras, säljas, licensieras eller på annat sätt utnyttjas för något kommersiellt ändamål utan vårt uttryckliga skriftliga förhandsgodkännande.

Förutsatt att du har rätt att använda webbplatsen beviljas du en begränsad licens att få tillgång till och använda webbplatsen och att ladda ner eller skriva ut en kopia av någon del av innehållet som du har fått korrekt tillgång till enbart för din personliga, icke-kommersiella användning. Vi förbehåller oss alla rättigheter som inte uttryckligen beviljats dig i och till Webbplatsen, Innehållet och Varumärkena.

ANVÄNDARREPRESENTATIONER

Genom att använda webbplatsen intygar och garanterar du att: (1) all registreringsinformation du lämnar kommer att vara sann, korrekt, aktuell och fullständig; (2) du kommer att upprätthålla riktigheten i sådan information och omedelbart uppdatera sådan registreringsinformation vid behov; (3) du har rättslig kapacitet och du samtycker till att följa dessa användarvillkor; (4) du inte är minderårig i den jurisdiktion där du är bosatt; (5) du inte kommer att få tillgång till webbplatsen genom automatiserade eller icke-mänskliga medel, vare sig genom en bot, skript eller på annat sätt; (6) du inte kommer att använda webbplatsen för något olagligt eller obehörigt ändamål; och (7) din användning av webbplatsen inte bryter mot någon tillämplig lag eller förordning.

Om du lämnar information som är osann, felaktig, inaktuell eller ofullständig har vi rätt att stänga av eller avsluta ditt konto och vägra all nuvarande eller framtida användning av webbplatsen (eller någon del därav).

ANVÄNDARREGISTRERING

Du kan behöva registrera dig på webbplatsen. Du förbinder dig att hålla ditt lösenord konfidentiellt och ansvarar för all användning av ditt konto och lösenord. Vi förbehåller oss rätten att ta bort, återkräva eller ändra ett användarnamn som du väljer om vi, efter eget gottfinnande, fastställer att ett sådant användarnamn är olämpligt, obscent eller på annat sätt stötande.

FÖRBJUDEN VERKSAMHET

Du får inte komma åt eller använda webbplatsen för något annat ändamål än det för vilket vi gör webbplatsen tillgänglig. Webbplatsen får inte användas i samband med några kommersiella strävanden förutom de som specifikt stöds eller godkänns av oss.

Som användare av webbplatsen samtycker du till att inte göra följande:

 1. Systematiskt hämta data eller annat innehåll från webbplatsen för att skapa eller sammanställa, direkt eller indirekt, en samling, sammanställning, databas eller katalog utan skriftligt tillstånd från oss.
 2. Luras, bedra eller vilseleda oss och andra användare, särskilt i försök att få reda på känslig kontoinformation som t.ex. användarlösenord.
 3. kringgå, inaktivera eller på annat sätt störa säkerhetsrelaterade funktioner på webbplatsen, inklusive funktioner som förhindrar eller begränsar användningen eller kopieringen av något innehåll eller verkställer begränsningar för användningen av webbplatsen och/eller innehållet som finns där.
 4. Nedvärdera, smutskasta eller på annat sätt skada, enligt vår uppfattning, oss och/eller Webbplatsen.
 5. Använda information från webbplatsen för att trakassera, missbruka eller skada en annan person.
 6. Använda våra supporttjänster på ett otillbörligt sätt eller lämna in falska rapporter om missbruk eller oegentligheter.
 7. Använda webbplatsen på ett sätt som inte överensstämmer med tillämpliga lagar eller förordningar.
 8. Använda webbplatsen för att annonsera eller erbjuda att sälja varor och tjänster.
 9. Ladda upp eller överföra (eller försök att ladda upp eller överföra) virus, trojanska hästar eller annat material, inklusive överdriven användning av versaler och spamming (kontinuerlig publicering av repetitiv text), som stör någon parts oavbrutna användning och utnyttjande av webbplatsen eller modifierar, försämrar, stör, ändrar eller stör användningen, egenskaperna, funktionerna, driften eller underhållet av webbplatsen.
 10. Delta i någon automatiserad användning av systemet, t.ex. genom att använda skript för att skicka kommentarer eller meddelanden, eller genom att använda datautvinning, robotar eller liknande verktyg för insamling och utvinning av data.
 11. Ta bort upphovsrättsmeddelanden eller andra meddelanden om äganderätt från allt innehåll.
 12. Försöka utge sig för att vara en annan användare eller person eller använda en annan användares användarnamn.
 13. Sälja eller på annat sätt överföra din profil.
 14. Ladda upp eller överföra (eller försök att ladda upp eller överföra) något material som fungerar som en passiv eller aktiv informationsinsamlings- eller överföringsmekanism, inklusive men inte begränsat till gifs, 1×1 pixlar, webb buggar, cookies eller andra liknande enheter (ibland kallade “spyware” eller “passive collection mechanisms” eller “pcms”).
 15. störa, avbryta eller skapa en orimlig belastning på webbplatsen eller de nätverk eller tjänster som är anslutna till webbplatsen.
 16. Trakassera, irritera, skrämma eller hota någon av våra anställda eller ombud som är engagerade i att tillhandahålla någon del av webbplatsen till dig.
 17. Försöka kringgå åtgärder på Webbplatsen som är utformade för att förhindra eller begränsa åtkomst till Webbplatsen eller någon del av Webbplatsen.
 18. Kopiera eller anpassa webbplatsens programvara, inklusive men inte begränsat till Flash, PHP, HTML, JavaScript eller annan kod.
 19. Dekryptera, dekompilera, demontera eller bakåtutveckla någon av de programvaror som ingår i eller på något sätt utgör en del av webbplatsen.
 20. Förutom vad som kan vara resultatet av standard sökmotor eller webbläsare, använda, starta, utveckla eller distribuera något automatiserat system, inklusive utan begränsning, någon spindel, robot, fuskverktyg, skrapa eller offline läsare som får tillgång till webbplatsen, eller använda eller starta något obehörigt skript eller annan programvara.
 21. Använda en inköpsagent eller inköpsagent för att göra inköp på webbplatsen.
 22. Använda webbplatsen på något obehörigt sätt, inklusive samla in användarnamn och/eller e-postadresser till användare på elektronisk eller annan väg i syfte att skicka oönskad e-post, eller skapa användarkonton på automatisk väg eller under falska förespeglingar.
 23. Använda webbplatsen som en del av något försök att konkurrera med oss eller på annat sätt använda webbplatsen och/eller innehållet för någon intäktsgenererande strävan eller kommersiellt företag.

LICENS FÖR BIDRAG

Genom att publicera dina bidrag på någon del av webbplatsen eller göra bidrag tillgängliga på webbplatsen genom att länka ditt konto från webbplatsen till något av dina sociala nätverkskonton, beviljar du automatiskt, och du intygar och garanterar att du har rätt att bevilja, oss en obegränsad, obegränsad, oåterkallelig, evig, icke-exklusiv, överförbar, royaltyfri, fullt betald, global rätt och licens att vara värd för, använda, kopiera, reproducera, avslöja, sälja, återförsälja, publicera, sända, omtitulera, arkivera, lagra, cachelagra, offentligt framföra, offentligt visa, reformera, översätta, överföra, utdraga och distribuera sådana bidrag, sälja, återförsälja, publicera, sända, omtitulera, arkivera, lagra, cacha, offentligt utföra, offentligt visa, omformatera, översätta, överföra, utdrag (helt eller delvis) och distribuera sådana Bidrag (inklusive, utan begränsning, din bild och röst) för alla ändamål, kommersiella, reklam eller andra, och att förbereda derivat av, eller införliva i andra verk, sådana Bidrag, och bevilja och godkänna underlicenser av det föregående. Användning och distribution får ske i alla medieformat och genom alla mediekanaler.

Denna licens gäller för alla former, medier eller tekniker som nu är kända eller som kommer att utvecklas, och inkluderar vår användning av ditt namn, företagsnamn och franchisenamn, i förekommande fall, och alla varumärken, servicemärken, handelsnamn, logotyper och personliga och kommersiella bilder som du tillhandahåller. Du avstår från alla moraliska rättigheter i dina bidrag och du garanterar att moraliska rättigheter inte har hävdats på annat sätt i dina bidrag.

Vi hävdar inte någon äganderätt till dina bidrag. Du behåller full äganderätt till alla dina Bidrag och alla immateriella rättigheter eller andra äganderättigheter som är förknippade med dina Bidrag. Vi är inte ansvariga för några uttalanden eller framställningar i dina bidrag som du tillhandahåller i något område på webbplatsen. Du är ensam ansvarig för dina bidrag till webbplatsen och du samtycker uttryckligen till att befria oss från allt ansvar och att avstå från alla rättsliga åtgärder mot oss avseende dina bidrag.

Vi har rätt att efter eget gottfinnande (1) redigera, redigera eller på annat sätt ändra alla bidrag, (2) omkategorisera alla bidrag för att placera dem på mer lämpliga platser på webbplatsen, och (3) förhandsgranska eller radera alla bidrag när som helst och av vilken anledning som helst, utan föregående meddelande. Vi har ingen skyldighet att övervaka dina Bidrag.

RIKTLINJER FÖR GRANSKNINGAR

Vi kan tillhandahålla områden på Webbplatsen där du kan lämna omdömen eller betyg. När du publicerar en recension måste du uppfylla följande kriterier: (1) Du ska ha förstahandserfarenhet av personen/enheten som recenseras. (2) Dina recensioner får inte innehålla stötande svordomar eller kränkande, rasistiskt, stötande eller hatiskt språk. (3) Dina recensioner får inte innehålla diskriminerande referenser baserade på religion, ras, kön, nationellt ursprung, ålder, civilstånd, sexuell läggning eller funktionsnedsättning; (4) dina recensioner får inte innehålla hänvisningar till olaglig verksamhet; (5) du får inte vara ansluten till konkurrenter om du publicerar negativa recensioner; (6) du får inte dra några slutsatser om lagligheten i ett beteende; (7) du får inte publicera några falska eller vilseledande påståenden; och (8) du får inte organisera en kampanj som uppmuntrar andra att publicera recensioner, vare sig positiva eller negativa.

Vi kan acceptera, avvisa eller ta bort recensioner efter eget gottfinnande. Vi har absolut ingen skyldighet att granska recensioner eller radera recensioner, även om någon anser att recensionerna är stötande eller felaktiga. Recensioner är inte godkända av oss och representerar inte nödvändigtvis våra åsikter eller åsikterna hos något av våra dotterbolag eller partners. Vi tar inget ansvar för någon recension eller för några anspråk, skulder eller förluster till följd av någon recension. Genom att publicera en recension ger du oss härmed en evig, icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri, fullt betald, överlåtbar och underlicensierbar rätt och licens att reproducera, modifiera, översätta, överföra på något sätt, visa, utföra och/eller distribuera allt innehåll som rör recensioner.

SOCIALA MEDIER

Som en del av Webbplatsens funktionalitet kan du länka ditt konto till onlinekonton som du har hos tredjepartsleverantörer (varje sådant konto, ett “Tredjepartskonto”) genom att antingen: (1) tillhandahålla inloggningsuppgifter för ditt Tredjepartskonto via Webbplatsen; eller (2) låta oss komma åt ditt Tredjepartskonto, vilket är tillåtet enligt de tillämpliga villkor som styr din användning av varje Tredjepartskonto. Du intygar och garanterar att du har rätt att lämna ut inloggningsuppgifterna för ditt tredjepartskonto till oss och/eller ge oss tillgång till ditt tredjepartskonto, utan att du bryter mot något av de villkor som styr din användning av det tillämpliga tredjepartskontot, och utan att vi blir skyldiga att betala några avgifter eller omfattas av några användningsbegränsningar som tredjepartsleverantören av tredjepartskontot har infört. Genom att ge oss tillgång till tredjepartskonton förstår du att (1) vi kan komma åt, göra tillgängligt och lagra (om tillämpligt) allt innehåll som du har tillhandahållit och lagrat i ditt tredjepartskonto (“innehåll i sociala nätverk”) så att det är tillgängligt på och genom webbplatsen via ditt konto, inklusive utan begränsning eventuella vänlistor och (2) vi kan skicka till och ta emot ytterligare information från ditt tredjepartskonto i den utsträckning du meddelas när du länkar ditt konto med tredjepartskontot. Beroende på vilka tredjepartskonton du väljer och med förbehåll för de sekretessinställningar som du har angett i sådana tredjepartskonton, kan personligt identifierbar information som du publicerar på dina tredjepartskonton vara tillgänglig på och genom ditt konto på webbplatsen. Observera att om ett tredjepartskonto eller tillhörande tjänst blir otillgänglig eller vår åtkomst till ett sådant tredjepartskonto avslutas av den tredje partens tjänsteleverantör, kanske innehåll från sociala nätverk inte längre är tillgängligt på och via webbplatsen. Du har möjlighet att när som helst inaktivera anslutningen mellan ditt konto på webbplatsen och dina tredjepartskonton. OBSERVERA ATT DITT FÖRHÅLLANDE TILL DE TREDJEPARTSLEVERANTÖRER SOM ÄR KNUTNA TILL DINA TREDJEPARTSKONTON ENDAST REGLERAS AV DITT/DINA AVTAL MED SÅDANA TREDJEPARTSLEVERANTÖRER. Vi gör inga ansträngningar för att granska något innehåll i sociala nätverk för något ändamål, inklusive men inte begränsat till, för korrekthet, laglighet eller icke-intrång, och vi är inte ansvariga för något innehåll i sociala nätverk. Du bekräftar och samtycker till att vi kan komma åt din e-postadressbok som är kopplad till ett tredjepartskonto och din kontaktlista som lagras på din mobila enhet eller surfplatta enbart i syfte att identifiera och informera dig om de kontakter som också har registrerat sig för att använda webbplatsen. Du kan inaktivera anslutningen mellan webbplatsen och ditt tredjepartskonto genom att kontakta oss med hjälp av kontaktinformationen nedan eller via dina kontoinställningar (om tillämpligt). Vi kommer att försöka radera all information som lagras på våra servrar och som erhållits via ett sådant tredjepartskonto, förutom det användarnamn och den profilbild som kopplas till ditt konto.

INLÄMNINGAR

Du bekräftar och samtycker till att alla frågor, kommentarer, förslag, idéer, feedback eller annan information om webbplatsen (“Inlämningar”) som du tillhandahåller oss är icke-konfidentiella och ska bli vår enda egendom. Vi ska äga exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter, och ska ha rätt till obegränsad användning och spridning av dessa inlämningar för alla lagliga ändamål, kommersiella eller andra, utan erkännande eller ersättning till dig. Du avstår härmed från alla moraliska rättigheter till sådana inlämningar, och du garanterar härmed att alla sådana inlämningar är original från dig eller att du har rätt att lämna in sådana inlämningar. Du samtycker till att det inte ska finnas någon regressrätt mot oss för någon påstådd eller faktisk överträdelse eller förskingring av någon äganderätt i dina inlämningar.

TREDJE PARTS WEBBPLATS OCH INNEHÅLL

Webbplatsen kan innehålla (eller du kan skickas via Webbplatsen) länkar till andra webbplatser (“Tredjepartswebbplatser”) samt artiklar, fotografier, text, grafik, bilder, design, musik, ljud, video, information, applikationer, programvara och annat innehåll eller föremål som tillhör eller härrör från tredje part (“Tredjepartsinnehåll”). Sådana Tredjepartswebbplatser och Tredjepartsinnehåll undersöks inte, övervakas inte och kontrolleras inte av oss för korrekthet, lämplighet eller fullständighet, och vi ansvarar inte för Tredjepartswebbplatser som nås via Webbplatsen eller Tredjepartsinnehåll som publiceras på, är tillgängligt via eller installeras från Webbplatsen, inklusive innehåll, korrekthet, kränkande, åsikter, tillförlitlighet, integritetspraxis eller annan policy för eller som finns på Tredjepartswebbplatserna eller Tredjepartsinnehållet. Att inkludera, länka till eller tillåta användning eller installation av webbplatser från tredje part eller innehåll från tredje part innebär inte att vi godkänner eller stöder detta. Om du bestämmer dig för att lämna webbplatsen och gå in på tredje parts webbplatser eller använda eller installera innehåll från tredje part, gör du det på egen risk och du bör vara medveten om att dessa användarvillkor inte längre gäller. Du bör granska tillämpliga villkor och policyer, inklusive integritets- och datainsamlingsrutiner, för alla webbplatser som du navigerar till från Webbplatsen eller som rör alla applikationer som du använder eller installerar från Webbplatsen. Alla inköp du gör via tredje parts webbplatser kommer att ske via andra webbplatser och från andra företag, och vi tar inget som helst ansvar i förhållande till sådana inköp som uteslutande är mellan dig och den tillämpliga tredje parten. Du samtycker till och bekräftar att vi inte stöder de produkter eller tjänster som erbjuds på tredje parts webbplatser och du ska hålla oss skadeslösa från eventuella skador som orsakas av ditt köp av sådana produkter eller tjänster. Dessutom ska du hålla oss skadeslösa från eventuella förluster som du lidit eller skada som orsakats dig i samband med eller som på något sätt härrör från innehåll från tredje part eller kontakt med webbplatser från tredje part.

LEDNING AV WEBBPLATSEN

Vi förbehåller oss rätten, men inte skyldigheten, att: (1) övervaka webbplatsen för överträdelser av dessa användarvillkor; (2) vidta lämpliga rättsliga åtgärder mot alla som, enligt vårt eget gottfinnande, bryter mot lagen eller dessa användarvillkor, inklusive utan begränsning, rapportera sådan användare till brottsbekämpande myndigheter; (3) enligt vårt eget gottfinnande och utan begränsning, vägra, begränsa åtkomst till, begränsa tillgängligheten av eller inaktivera (i den utsträckning det är tekniskt genomförbart) något av dina bidrag eller någon del därav; (4) efter eget gottfinnande och utan begränsning, meddelande eller ansvar, ta bort från webbplatsen eller på annat sätt inaktivera alla filer och innehåll som är för stora eller på något sätt belastar våra system; och (5) på annat sätt hantera webbplatsen på ett sätt som är utformat för att skydda våra rättigheter och vår egendom och för att underlätta korrekt
webbplatsens funktion.

SEKRETESSPOLICY

Vi värnar om datasekretess och datasäkerhet. Vänligen läs vår integritetspolicy: https://fishguide.com/privacy-policy/. Genom att använda Webbplatsen samtycker du till att vara bunden av vår Integritetspolicy, som är införlivad i dessa Användarvillkor. Vänligen observera att Webbplatsen finns i Sverige. Om du besöker webbplatsen från någon annan region i världen med lagar eller andra krav som styr insamling, användning eller utlämnande av personuppgifter som skiljer sig från tillämpliga lagar i Sverige, överför du genom din fortsatta användning av webbplatsen dina uppgifter till Sverige, och du samtycker till att dina uppgifter överförs till och behandlas i Sverige.

INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN

Vi respekterar andras immateriella rättigheter. Om du anser att något material som finns tillgängligt på eller via webbplatsen gör intrång i någon upphovsrätt som du äger eller kontrollerar, vänligen meddela oss omedelbart med hjälp av kontaktinformationen nedan (en “Anmälan”). En kopia av din anmälan kommer att skickas till den person som postat eller lagrat det material som anmälan avser. Observera att du enligt tillämplig lag kan hållas skadeståndsskyldig om du lämnar väsentliga felaktiga uppgifter i en Anmälan. Om du inte är säker på att material som finns på eller länkas till av webbplatsen gör intrång i din upphovsrätt bör du därför överväga att först kontakta en advokat.

LÖPTID OCH UPPSÄGNING

Dessa användarvillkor ska fortsätta att gälla fullt ut så länge du använder webbplatsen. UTAN ATT BEGRÄNSA NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DESSA ANVÄNDARVILLKOR FÖRBEHÅLLER VI OSS RÄTTEN ATT, EFTER EGET GOTTFINNANDE OCH UTAN MEDDELANDE ELLER ANSVAR, NEKA ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN (INKLUSIVE BLOCKERING AV VISSA IP-ADRESSER), TILL NÅGON PERSON AV NÅGON ANLEDNING ELLER UTAN ANLEDNING, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING FÖR BROTT MOT NÅGON REPRESENTATION, GARANTI ELLER ÅTAGANDE SOM INGÅR I DESSA ANVÄNDARVILLKOR ELLER AV NÅGON TILLÄMPLIG LAG ELLER FÖRORDNING. VI KAN NÄR SOM HELST AVSLUTA DIN ANVÄNDNING AV ELLER DITT DELTAGANDE PÅ WEBBPLATSEN ELLER RADERA DITT KONTO OCH ALLT INNEHÅLL ELLER ALL INFORMATION SOM DU HAR LAGT UPP,
UTAN FÖRVARNING, EFTER EGET GOTTFINNANDE.

Om vi avslutar eller stänger av ditt konto av någon anledning är du förbjuden att registrera och skapa ett nytt konto under ditt namn, ett falskt eller lånat namn eller namnet på någon tredje part, även om du kanske agerar på uppdrag av den tredje parten. Utöver att avsluta eller stänga av ditt konto förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive civilrättsliga, straffrättsliga och förbudsföreläggande.

ÄNDRINGAR OCH AVBROTT

Vi förbehåller oss rätten att ändra, modifiera eller ta bort innehållet på webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst efter eget gottfinnande och utan föregående meddelande. Vi har dock ingen skyldighet att uppdatera någon information på vår Webbplats. Vi förbehåller oss också rätten att när som helst ändra eller avbryta hela eller delar av webbplatsen utan föregående meddelande. Vi kan inte hållas ansvariga gentemot dig eller någon tredje part för ändringar, prisändringar, avstängning eller nedläggning av webbplatsen.

Vi kan inte garantera att Webbplatsen kommer att vara tillgänglig hela tiden. Vi kan drabbas av problem med maskinvara, programvara eller andra problem eller behöva utföra underhåll på Webbplatsen, vilket kan leda till avbrott, förseningar eller fel. Vi förbehåller oss rätten att ändra, revidera, uppdatera, stänga av, avbryta eller på annat sätt modifiera webbplatsen när som helst eller av vilken anledning som helst utan att meddela dig. Du godkänner att vi inte har något som helst ansvar för eventuella förluster, skador eller olägenheter som orsakas av din åtkomst till eller användning av webbplatsen under driftstopp eller avbrott på webbplatsen. Ingenting i dessa Användarvillkor ska tolkas som en skyldighet för oss att underhålla och stödja Webbplatsen eller att tillhandahålla korrigeringar, uppdateringar eller utgåvor i samband med detta.

GÄLLANDE LAG

Dessa villkor regleras av och tolkas enligt svensk lag, och tillämpningen av Förenta nationernas konvention angående avtal om internationella köp av varor är uttryckligen utesluten. Om du har din vanliga vistelseort inom EU och är konsument har du dessutom det skydd som ges av tvingande bestämmelser i lagen i det land där du har din vanliga vistelseort. L&F fiskeresor och du samtycker båda till att underkasta dig den icke-exklusiva jurisdiktionen för domstolarna i Stockholm, vilket innebär att du kan göra anspråk på att försvara dina konsumentskyddsrättigheter med avseende på dessa användarvillkor i Sverige, eller i det EU-land där du är bosatt.

TVISTLÖSNING

Informella förhandlingar

För att påskynda lösningen och kontrollera kostnaden för eventuella tvister, kontroverser eller anspråk relaterade till dessa Användarvillkor (var och en en “Tvist” och tillsammans “Tvisterna”) som väcks av antingen dig eller oss (individuellt en “Part” och tillsammans “Parterna”), är Parterna överens om att först försöka förhandla om alla Tvister (förutom de Tvister som uttryckligen anges nedan) informellt under minst trettio (30) dagar innan skiljeförfarande inleds. Sådana informella förhandlingar inleds efter skriftligt meddelande från den ena parten till den andra parten.

Bindande skiljeförfarande

Alla tvister som uppstår mellan parterna i detta avtal skall avgöras av en skiljeman som skall utses i enlighet med skiljedoms- och internreglerna för Europeiska skiljedomstolen, som är en del av Europeiska skiljedomsinstitutet med säte i Strasbourg, och som är i kraft vid den tidpunkt då ansökan om skiljedom lämnas in, och vars antagande av denna klausul utgör ett godkännande. Skiljeförfarandets säte skall vara Stockholm, Sverige. Förhandlingsspråket skall vara svenska. Tillämpliga regler för materiell rätt ska vara lagen i Sverige.

Begränsningar

Parterna är överens om att ett eventuellt skiljeförfarande ska begränsas till tvisten mellan parterna var för sig. I den utsträckning som tillåts enligt lag, (a) Skiljeförfarandet får inte förenas med något annat förfarande; (b) det inte finns någon rätt eller befogenhet för någon Tvist att skiljedomsbehandlas på grundval av en grupptalan eller att använda förfaranden för grupptalan; och (c) det inte finns någon rätt eller befogenhet för någon Tvist att väckas i en påstådd representativ egenskap på uppdrag av allmänheten eller några andra personer.

Undantag från informella förhandlingar och skiljeförfarande

Parterna är överens om att följande tvister inte omfattas av ovanstående bestämmelser om informella förhandlingar och bindande skiljeförfarande: (a) alla tvister som syftar till att genomdriva eller skydda, eller som rör giltigheten av, någon av en parts immateriella rättigheter; (b) alla Tvister som är relaterade till, eller härrör från, anklagelser om stöld, piratkopiering, intrång i privatlivet eller obehörig användning; och (c) varje yrkande om förbudsföreläggande. Om denna bestämmelse befinns vara olaglig eller ogenomförbar, ska ingen av parterna välja att avgöra en tvist som omfattas av den del av denna bestämmelse som befinns vara olaglig eller ogenomförbar och en sådan tvist ska avgöras av en behörig domstol inom de domstolar som anges för jurisdiktion ovan, och parterna samtycker till att underkasta sig den personliga jurisdiktionen för den domstolen.

KORRECTIONER

Det kan finnas information på webbplatsen som innehåller typografiska fel, felaktigheter eller utelämnanden, inklusive beskrivningar, prissättning, tillgänglighet och annan information. Vi förbehåller oss rätten att korrigera eventuella fel, felaktigheter eller utelämnanden och att ändra eller uppdatera informationen på webbplatsen när som helst, utan föregående meddelande.

ANSVARSFRISKRIVNING

WEBBPLATSEN TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK OCH ENLIGT TILLGÄNGLIGHETSPRINCIPEN. DU
SAMTYCKER TILL ATT DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN OCH VÅRA TJÄNSTER SKER PÅ EGEN RISK. I DEN UTSTRÄCKNING SOM LAGEN TILLÅTER FRISKRIVER VI OSS FRÅN ALLA UTTRYCKLIGA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER I SAMBAND MED WEBBPLATSEN OCH DIN ANVÄNDNING AV DEN, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, DE UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIERNA OM SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. VI LÄMNAR INGA GARANTIER ELLER UTFÄSTELSER OM RIKTIGHETEN ELLER FULLSTÄNDIGHETEN I WEBBPLATSENS INNEHÅLL ELLER INNEHÅLLET PÅ WEBBPLATSER SOM ÄR LÄNKADE TILL WEBBPLATSEN OCH VI TAR INGET ANSVAR FÖR EVENTUELLA (1) FEL, MISSTAG ELLER INNEHÅLL OCH MATERIAL, (2) PERSON- ELLER EGENDOMSSKADOR, AV NÅGOT SLAG, TILL FÖLJD AV DIN ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, (3) OBEHÖRIG ÅTKOMST TILL ELLER ANVÄNDNING AV
VÅRA SÄKRA SERVRAR OCH/ELLER ALL PERSONLIG INFORMATION OCH/ELLER FINANSIELL INFORMATION SOM LAGRAS DÄR, (4) EVENTUELLA AVBROTT ELLER UPPHÖRANDE AV ÖVERFÖRING TILL ELLER FRÅN WEBBPLATSEN, (5) EVENTUELLA BUGGAR, VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER LIKNANDE SOM KAN ÖVERFÖRAS TILL ELLER VIA WEBBPLATSEN AV NÅGON TREDJE PART OCH/ELLER (6) EVENTUELLA FEL ELLER UTELÄMNANDEN I INNEHÅLL OCH MATERIAL ELLER FÖR FÖRLUST ELLER SKADA AV NÅGOT SLAG SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV ANVÄNDNINGEN AV INNEHÅLL SOM PUBLICERAS, ÖVERFÖRS, ELLER PÅ ANNAT SÄTT GÖRS TILLGÄNGLIGT VIA WEBBPLATSEN. VI VARKEN GARANTERAR, STÖDJER ELLER TAR ANSVAR FÖR NÅGON PRODUKT ELLER TJÄNST SOM ANNONSERAS ELLER ERBJUDS AV EN TREDJE PART VIA WEBBPLATSEN, NÅGON HYPERLÄNKAD WEBBPLATS ELLER NÅGON WEBBPLATS ELLER MOBILAPPLIKATION SOM VISAS I NÅGON BANNER ELLER ANNAN REKLAM, OCH VI KOMMER INTE ATT VARA EN PART I ELLER PÅ NÅGOT SÄTT ANSVARA FÖR ATT ÖVERVAKA NÅGON TRANSAKTION MELLAN DIG OCH NÅGON TREDJEPARTSLEVERANTÖR AV PRODUKTER ELLER TJÄNSTER. SOM MED KÖP AV EN PRODUKT ELLER TJÄNST VIA NÅGOT MEDIUM ELLER I NÅGON MILJÖ, DU
BÖR ANVÄNDA SITT BÄSTA OMDÖME OCH IAKTTA FÖRSIKTIGHET DÄR SÅ ÄR LÄMPLIGT.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER KOMMER VI ELLER VÅRA DIREKTÖRER, ANSTÄLLDA ELLER AGENTER ATT VARA ANSVARIGA GENTEMOT DIG ELLER NÅGON TREDJE PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, FÖLJDMÄSSIGA, EXEMPLIFIERANDE, TILLFÄLLIGA, SPECIELLA ELLER STRAFFRÄTTSLIGA SKADOR, INKLUSIVE FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLUST AV DATA ELLER ANDRA SKADOR SOM UPPSTÅR FRÅN DIN ANVÄNDNING AV WEBBPLATSEN, ÄVEN OM VI HAR INFORMERATS OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDANA SKADOR. OAVSETT VAD SOM ANGES HÄRI, KOMMER VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG OAVSETT ORSAK OCH OAVSETT VILKEN FORM AV TALAN SOM FÖRS, ALLTID ATT BEGRÄNSAS TILL
EVENTUELLT BELOPP SOM DU BETALAT TILL OSS. VISSA AMERIKANSKA DELSTATSLAGAR OCH INTERNATIONELLA LAGAR TILLÅTER INTE BEGRÄNSNINGAR AV UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER ELLER UTESLUTNING ELLER BEGRÄNSNING AV VISSA SKADOR. OM DESSA LAGAR GÄLLER FÖR DIG, KANSKE VISSA ELLER ALLA AV OVANSTÅENDE FRISKRIVNINGAR ELLER BEGRÄNSNINGAR INTE GÄLLER FÖR DIG, OCH DU KAN HA YTTERLIGARE RÄTTIGHETER.

SKADESTÅND

Du samtycker till att försvara, gottgöra och hålla oss skadeslösa, inklusive våra dotterbolag, närstående bolag och alla våra respektive tjänstemän, agenter, partners och
anställda, från och mot alla förluster, skador, ansvar, anspråk eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden och kostnader, som görs av tredje part på grund av eller till följd av: (1) dina bidrag, (2) användning av webbplatsen, (3) brott mot dessa användarvillkor, (4) brott mot dina utfästelser och garantier som anges i dessa användarvillkor, (5) din överträdelse av en tredje parts rättigheter, inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter, eller (6) någon öppen skadlig handling mot någon annan användare av webbplatsen med vilken du anslutit via webbplatsen. Oaktat det föregående förbehåller vi oss rätten att på din bekostnad ta på oss det exklusiva försvaret och kontrollen av alla frågor som du är skyldig att ersätta oss för, och du samtycker till att på din bekostnad samarbeta med vårt försvar av sådana anspråk. Vi kommer att vidta rimliga åtgärder för att meddela dig om alla sådana anspråk, åtgärder eller förfaranden som omfattas av denna skadeslöshetsförklaring så snart vi blir medvetna om dem.

ANVÄNDARDATA

Vi kommer att lagra vissa uppgifter som du överför till webbplatsen i syfte att hantera webbplatsens prestanda, samt uppgifter som rör din användning av webbplatsen. Även om vi utför regelbundna säkerhetskopior av data, är du ensam ansvarig för alla data som du överför eller som är relaterade till någon aktivitet som du har utfört med hjälp av webbplatsen. Du samtycker till att vi inte ska ha något ansvar gentemot dig för förlust eller förvanskning av sådana data, och du avstår härmed från all rätt att vidta åtgärder mot oss till följd av sådan förlust eller förvanskning av sådana data.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller eventuella lagkrav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, ORDER OCH ANDRA REGISTER, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Ni avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, föreskrifter eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniskt.

ELEKTRONISK KOMMUNIKATION, TRANSAKTIONER OCH SIGNATURER

Att besöka webbplatsen, skicka e-post till oss och fylla i onlineformulär utgör elektronisk kommunikation. Du samtycker till att ta emot elektronisk kommunikation, och du samtycker till att alla avtal, meddelanden, upplysningar och annan kommunikation som vi tillhandahåller dig elektroniskt, via e-post och på webbplatsen, uppfyller eventuella lagkrav på att sådan kommunikation ska vara skriftlig. DU GODKÄNNER HÄRMED ANVÄNDNINGEN AV ELEKTRONISKA SIGNATURER, KONTRAKT, ORDER OCH ANDRA REGISTER, OCH TILL ELEKTRONISK LEVERANS AV MEDDELANDEN, POLICYER OCH REGISTER ÖVER TRANSAKTIONER SOM INITIERAS ELLER SLUTFÖRS AV OSS ELLER VIA WEBBPLATSEN. Ni avstår härmed från alla rättigheter eller krav enligt lagar, förordningar, regler, föreskrifter eller andra lagar i någon jurisdiktion som kräver en originalunderskrift eller leverans eller bevarande av icke-elektroniska register, eller till betalningar eller beviljande av krediter på något annat sätt än elektroniskt.

DIVERSE

Dessa användarvillkor och alla policyer eller operativa regler som publiceras av oss på webbplatsen eller med avseende på webbplatsen utgör hela avtalet och förståelsen mellan dig och oss. Vår underlåtenhet att utöva eller genomdriva någon rättighet eller bestämmelse i dessa Användarvillkor ska inte fungera som ett avstående från sådan rättighet eller bestämmelse. Dessa Användarvillkor gäller i den utsträckning som är tillåten enligt lag. Vi kan när som helst överlåta någon eller några av våra rättigheter och skyldigheter till andra. Vi ska inte hållas ansvariga för eventuella förluster, skador, förseningar eller uteblivna handlingar som orsakas av orsaker som ligger utanför vår rimliga kontroll. Om någon bestämmelse eller del av en bestämmelse i dessa Användarvillkor fastställs vara olaglig, ogiltig eller ogenomförbar, anses den bestämmelsen eller delen av bestämmelsen vara avskiljbar från dessa Användarvillkor och påverkar inte giltigheten och genomförbarheten av eventuella återstående bestämmelser. Det finns inget joint venture, partnerskap, anställning eller agenturförhållande som skapas mellan dig och oss till följd av dessa användarvillkor eller användning av webbplatsen. Du samtycker till att dessa Användarvillkor inte ska tolkas mot oss på grund av att vi har utarbetat dem. Du avstår härmed från allt försvar som du kan ha baserat på den elektroniska formen av dessa Användarvillkor och avsaknaden av undertecknande av parterna för att verkställa dessa Användarvillkor.

Vi på Fishguide.com är inte ansvariga för eventuella försäkringsanspråk för incidenter som inträffar under fisketuren med fiskguiden. Istället omfattas kunden av den ansvarige guidens försäkring och hänvisas därmed till guiden för eventuella krav.

KONTAKTA OSS

För att lösa ett klagomål angående webbplatsen eller för att få ytterligare information om användningen av webbplatsen, vänligen kontakta oss på

L&F fiskeresor
Sibyllegatan 33
Stockholm 11442
Sverige
Tfn: +4670 275 3681
info@fishguide.com

Dessa användarvillkor har skapats med hjälp av Termlys Terms and Conditions Generator.